THỰC HÀNH DIỄN ÁN – HOẠT ĐỘNG ĐƯA BÀI HỌC PHÁP LUẬT TỪ LÝ THUYẾT VÀO ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

    Được phép tổ chức đào tạo theo Quyết định số 371/QĐ-ĐHKTCN ngày 06 tháng  8 năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, ngành Luật của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ mang theo niềm kỳ vọng về chất lượng đào tạo nguồn nhân […]

Xem chi tiết

Bộ môn Luật thực hiện báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học ” Thiết kế phòng diễn án”

 “THIẾT KẾ PHÒNG DIỄN ÁN” – ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ             Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Luật, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần […]

Xem chi tiết