Bộ môn Ngoại ngữ

    Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học xã hội (trước đây trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản) được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTCN ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Là biên chế được tuyển dụng làm […]

Xem chi tiết

Bộ môn Luật

        Bộ môn Luật là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, được thành lập năm 2021 và chịu trách nhiệm đào tạo nhân lực ngành Luật của Trường.       Bộ môn gắn bó với […]

Xem chi tiết