Bộ môn Luật thực hiện báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học ” Thiết kế phòng diễn án”

 “THIẾT KẾ PHÒNG DIỄN ÁN” – ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ             Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Luật, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần […]

Xem chi tiết

Giới thiệu ngành Luật

+ Giới thiệu ngành     Ngành Luật của Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được cho phép đào tạo theo Quyết định số 371/QĐ-ĐHKTCN ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Cơ sở vật chất […]

Xem chi tiết