Tầm nhìn, sứ mạng

Giới thiệu

        Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

        Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm vụ chính trị trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

SỨ MẠNG

         Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhận lực có đạo đức tốt, có chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TẦM NHÌN

          Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng liên ngành kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Đức trí – Kỹ năng – Sáng tạo – Hội nhập