Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ Môn

    Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học xã hội (trước đây trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản) được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTCN ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Là biên chế được tuyển dụng làm việc cho Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trước khi thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ vào năm 2013, các giảng viên đa số có thâm niên công tác từ 15 đến 25 năm với bề dày kinh nghiệm giảng dạy cho các trường liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, trong đó có chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998, của Trường Đại học Cần Thơ từ năm 1992, của Trường Đại học Hòa Bình từ năm 2019 và của Trường Đại học Đồng Tháp từ năm 2020.

    Trong giai đoạn hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có nhiệm vụ đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh vừa có trình độ chuyên môn tốt vừa có năng lực giao tiếp tiếng Anh và làm lực lượng nòng cốt cho sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa trình độ năng lực tiếng Anh cho nguồn nhân lực ở Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần tiếng Anh căn bản, tiếng Anh chuyên ngành trong các chương trình đào tạo của Trường; đồng thời phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học của Trường bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định.