Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

+ Giới thiệu ngành

     Ngành Ngôn ngữ Anh  của Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được đào tạo bắt đầu từ năm học 2021-2022 với chương trình đào tạo được thiết kế khoa học và chất lượng, đảm bảo cung cấp kiến thức chuyên sâu và khả năng vận dụng ngoại ngữ thực tế cho sinh viên bên cạnh những kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế của các quốc gia sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

    Với độ ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bởi các cơ sở giáo dục có uy tín trong và ngoài nước, ngành Ngôn ngữ Anh đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có năng lực toàn cầu, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

    Ngoài ra, Bộ môn Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Trường thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho sinh viên trong và ngoài Trường.

+ Cơ hội việc làm

    Sau khi tốt nghiệp, những cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có nhiều cơ hội nghề nghiệp và định hướng phát triển chuyên môn trong tương lai:

  • Làm việc tại các cơ quan nhà nước với các vị trí như phiên dịch viên, biên dịch viên, chuyên viên ngoại giao và hợp tác quốc tế,… tại các cơ quan như: Cơ quan ngoại giao, Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, … và các cơ quan nhà nước khác.
  • Làm việc tại các tổ chức kinh tế với vir trí như phiên dịch viên, biên dịch viên, nhân viên ngoại giao, đối ngoại như: Công ty dịch tuật, phiên dịch, các tòa soạn, tổ chức truyền thông… và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Giảng dạy tiếng Anh tại các Trung tâm ngoại ngữ.
  • Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.