Danh sách bài báo khoa học của giảng viên Khoa Khoa học xã hội đăng trên các tạp chí ngoài nước

NCKH của giảng viên TIN NỔI BẬT

 

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI NƯỚC

 

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Năm

Tên tạp chí

Quyển số/ Kỳ

Trang

ISSN/ ISBN

Link

Ghi chú

 

1

Effects of critical incident tasks on the intercultural competence of English non-majors

Tran Thien Quynh Tran, Wilfried Admiraal, Nadira Saab

10/2019

Intercultural Education

Vol. 30, No.6

618-633

1467 – 5986

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2019.1664728

 

 

2

Work-Related Values in International Workplaces in Vietnam: Cross-Cultural Differences between Employers and Employees

Tran Thien Quynh Tran, Wilfried Admiraal, Nadira Saab

7/2020

Open Journal of Business and Management

Vol. 8, No.4

1567 – 1586

2329 – 3284

https://www.scirp.org/Journal/ojbm/?utm_campaign=1416495552_59987066639&utm_source=liuyj&utm_medium=adwords&utm_term=open%20journal%20of%20business%20and%20management&utm_content=kwd-298605685350_c____9053233_p&gclid=EAIaIQobChMI-Zb7l-jR6gIVz38rCh3Dggk-EAAYASAAEgIOU_D_BwE

 

 

3

Effects of critical incident tasks on students’ awareness of intercultural communication

Tran Thien Quynh Tran, Wilfried Admiraal và Nadira Saab

11/2020

Culture & Education

Vol. 32, 2020,  No. 4

 

674-704

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11356405.2020.1819118?tab=permissions&scroll=top

 

 

4

An evaluation of English non-majored freshmen’s attitude towards EFL learning at
Can Tho University of Technology

Tran Thien Quynh Tran, Nguyen Thi Minh Nguyet, Luu Thu Thuy,
Pham Thi Bich Ngan

8/2021

International Journal of TESOL & Education

 

Vol. 1, No. 2, 2021

 

72-98

 

2768-4563

 

https://i-jte.org/index.php/journal/article/view/35