Hoạt động nghiên cứu khoa học trong công tác năm học 2021-2022

NCKH của giảng viên TIN NỔI BẬT

 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021-2022

                 Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học được xem là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên, đặc biệt là giảng viên trường đại học. Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, giảng dạy, năm học 2021-2022 Khoa Khoa học xã hội đã đăng ký thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (01 đề tài đã được nghiệm thu tháng 10/2021, 01 đề tài sẽ nghiệm thu vào tháng 6/2022, 02 đề tài đang thực hiện). Bên cạnh đó, giảng viên của Khoa có 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế, thực hiện 03 báo cáo khoa học cấp khoa, đăng ký biên soạn 02 bài giảng (01 sẽ nghiệm thu trong tháng 6/2022). Ngoài ra, giảng viên của Khoa tích cực tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn; tham gia giảng dạy, chấm luận văn tại các trường đại học khác nhằm tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy bên cạnh việc trao đổi học thuật.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của SV không chuyên năm thứ nhất của trường ĐHKTCNCT”của nhóm giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ vào tháng 10/2022.

Giảng viên Bộ môn Luật đang nghiên cứu thông tin thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

“ Thiết kế  phòng diễn án” năm học 2021-2022
                TS Lê Kinh Quốc, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ

tại Trường Đại học Thủ Dầu Một vào ngày 11/5/2022